31.12.07

Και με το Νέο Χρόνο τι?

Πίσω σε θέματα επικαιρότητας. Ο καινούριος χρόνος έρχεται - ευκαιρία να πραγματοποιήσουμε τα όνειρά μας, να νιώσουμε ευτυχισμένοι (γιατί ως γνωστόν ο χρόνος έφταιγε, εμείς τα κάναμε όλα γαμάτα) και -κυρίως- να εξασκηθούμε μέχρις εξαντλήσεων στο να γράφουμε έναν καινούριο αριθμό: το 8 (τα 2 και 0 τα ξέρουμε 7 χρόνια τώρα). Το βασικό προσόν όμως για έναν άνθρωπο που θέλει να προοδέψει και να μη μείνει μια ζωή ασήμαντος μαλάκας, είναι να έχει στόχους. ΣΤΟΧΟΥΣ ΡΕ. Όχι ό,τι βρέξει ας κατεβάσει... αυτά τα έκαναν οι παγανιστές, και μάλιστα σε προ-καπιταλιστικές κοινωνίες. Εγώ πάντως το πήρα απόφαση, και σας παρουσιάζω το Μεγάλο μου Στόχο για το 2008.
Μπορείτε να τους βρείτε πολύ εύκολα στα Jumbo, αλλά δεν είναι ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ μεγάλοι... θα τους χαρακτήριζα μάλλον παιδικούς. Εμείς χρειαζόμαστε κάτι καλύτερο. Προς το παρόν είμαι ακόμη στο ψάξιμο, αλλά μόλις το βρω θα είστε οι πρώτοι που θα το μάθετε. Άντε, δεύτεροι μετά τη μαμά μου που έχει φαγωθεί τόσα χρόνια.

Don't hold your breath...

Από μικρός είχα ταλέντο στη μαλακία, και έψαχνα ένα μέσο για να τη μεταδώσω γύρω μου και, στο μέτρο του δυνατού, γύρω από γύρω μου και ακόμη γυρότερα. Με το πέρασμα του χρόνου η ικανότητές/δυνατότητες μου σε αυτόν τον τομέα συνεχώς αυξάνονταν (μυξόκλαμα, ουρλιαχτά στη μέση της νύχτας, ”μα-μα, μπα-μπα” , ”αγκού”, εκθέσεις στο δημοτικό, τα πρώτα γαμοσταυρίδια, το τηλέφωνο, γράμματα στο USER (ψέμα, ποτέ δεν έγραψα), και τέλος… ΤΟ ντερνέτι. Τώρα τα πάντα είναι στα πόδια μου.


Το πρόβλημα είναι ότι όσο το κοινό μου μεγάλωνε, τόσο η εξ απαλών ονύχων πνευμαυνανιστική μου δεινότητα στέρευε. Έτσι, λόγω μίας εν είδει χαϊζεμπέργειας αναλογίας, εξ ώτων τετραβηγμένης και προφανώς πέρα για πέρα άστοχης, είναι και θα παραμείνει μάταια αυτή η απόπειρα επικοινωνίας στις προαναφερθείσες βάσεις.


Το περιεχόμενο αυτής της ελπιδοφόρας συνάθροισης ορφανών bits και bytes θα έχει πάντα επιτυχημένα εκφερόμενο χιουμοριστικό προσανατολισμό. Σε όποια περίπτωση αυτό πιθανόν δε γίνεται αντιληπτό, παρακαλώ να αποδώσετε ευθύνες αποκλειστικά στην εγκεφαλική σας ανεπάρκεια ή στην ελληνοχριστιανική σας ανατροφή.


Μία τελευταία σημείωση. Η σελίδα αυτή, εν μέσω παγκοσμιοποίησης, σπονσοραριζόμενη από την ευνοϊκή ισοτιμία ανάμεσα στο ευρώ και την ανθρώπινη αξιοπρέπεια, και για να κάνω show-off τις 14 γλώσσες (κυρίως φίλων μου) που γνωρίζω απταίστως, θα είναι πολύγλωσση. Όμως όχι παράλληλα, δηλαδή να γράφω τις ίδιες μαλακίες 8 φορές και να κουράζομαι, αλλά σειριακώς. Σα να λέμε, θα γράφω σε ότι γλώσσα μου κάτσει. Σήμερα επειδή έχουμε εγκαίνια και είμαι και ευδιάθετος γιατί ξύπνησα, θα κάνω και προσφορές.


Ευτυχές το υπόλοιπο7517 από Κτίσεως Κόσμου.

Α!! Αν χαθώ και δεν ξαναγράψω ποτέ, μην κλάψετε για μένα. Στείλτε μου λεφτά.
En Anglais...

Since I had talent in small molluscs, and he was looking for an instrument to convey around me and, as far as possible, around around me and even arounder (author’s note). Over the years the skills / capabilities me in this area steadily increased (myxoklama, ourliachta in the middle of the night, "ma-ma, ba-ba", "agkou", elementary school compositions(AN), the first gamostafridia, phone, letters to the USER (lie, never wrote), and finally… THE nterneti. now everything is in my legs (AN - SIC!!! see image above).
The problem is that as far as my audience grew, so gently on the Nail pnefmafnanistiki sterefe my resourcefulness. Thus, because in a way Heisenbergian analogy(AN – but liked it best half-fucked), by Ear tetravigmenis and obviously completely inappropriate, it is and will remain a vain attempt to communicate this to the above bases.

The contents of this assembly hopeful orphan bits and bytes will always successful ekferomeno humorous orientation. In which case it might not be perceived, please attach responsibilities solely in your brain impairment or ellinochristianiki your upbringing.

One last note. This site, in the midst of globalization, sponsored by the favorable exchange rate between the euro and human dignity, and to make a show-off of 14 languages (mainly my friends’) who I know fluent, will be multilingual. But not the same, namely to write the same molluscs(AN - WTF is this molluscs anyway??) 8 times and get tired (AN), but serially (seriously? - AN). If that was true, there would write in that language I sit. Today, because we inauguration and I evdiathetos because awaken, and will make bids.

Eftyches the rest of
7517 from Ktiseos world (Byzantine BIG-gang-BANG)

PS. For English speakers: Google Translate Greek to English. Use at your own risk.In Urdu...

Aangezien ik had talent kleine weekdieren, en hij was op zoek naar een instrument om om me heen en, voor zover mogelijk, rond om me heen en zelfs gyrotera. In de loop der jaren de vaardigheden / capaciteiten mij op dit gebied gestaag toegenomen (myxoklama, ourliachta in het midden van de nacht, "ma - ma, bis - bis", "agkou", de verslagen van de primaire, de eerste gamostafridia, telefoon, brieven aan De GEBRUIKER (liegen, nooit schreef), en tenslotte… DE nterneti. Nu is alles in mijn benen.
Het probleem is dat zoveel mijn publiek groeide, zo zachtjes op de Nail pnefmafnanistiki sterefe mijn vindingrijkheid. Thus, omdat op een manier chaizempergeias aandeel, door Oor tetravigmenis en natuurlijk volledig ongepast, het is en blijft een vergeefse poging om te communiceren aan de boven - bases.

De inhoud van deze vergadering hoopvol weesgeneesmiddelen bits en bytes zal altijd succesvol ekferomeno humoristische geaardheid. In dat geval is het misschien niet worden gezien, gelieve te hechten verantwoordelijkheden uitsluitend in uw hersenen stoornis of ellinochristianiki uw opvoeding.

Een laatste opmerking. Deze site, in het midden van de globalisering, sponsorarizomeni door de gunstige wisselkoers tussen de euro en de menselijke waardigheid, en om een show - off van 14 talen (vooral mijn vrienden) die weten vloeiend, zal meertalig. Maar het is niet hetzelfde, namelijk het schrijven van dezelfde weekdieren 8 keer en banden, maar seiriakos. Als dat waar was, dan zou schrijven in die taal ik zitten. Vandaag de dag, omdat wij inauguratie en ik evdiathetos omdat ontwaken, en zal biedingen.

Eftyches de rest van 7517 uit Ktiseos wereld.

PS. Voor Nederlands – sprekenden: WTF???